Αναπνευστικό

posted in: Υγεία 0

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις:

 

1. WEISS E. I. CRANBERRY JUICE CONSTITUENTS AFFECT INFLUENZA VIRUS ADHESION AND INFECTIVITY. ANTIVIRAL RESEARCH 2005; 66:9-12.

2. LIPSON, S.M. ; SETHI, L.; COHEN, P.; GORDON, R.E.; TAN, I.P.; BURDOWSKI, A.; STOTZKY, G. ANTIVIRAL EFFECTS ON BACTERIOPHAGES AND ROTAVIRUS BY CRANBERRY JUICE. PHYTOMEDICINE 2007; 14:23-30.